Myrås ElMyrås El
Historiebilder

Om Företaget

Historien om Myrås El tog sin början 1947. Strax efter andra världskriget startade Ivan Gabrielsson och Lennart Espeling elfirman på stadsdelen Brämhult i Borås. Myrås El har varit med om många teknikskiften. Bla när den första elhäll-spisen installerades i Borås (se bild). Idag drivs Myrås El av Janne Espeling (son till grundaren Lennart Espeling) och delägaren Göran Björk. Företaget har 15 st anställda, alla med sina olika expertområden.

"Idag är kraven på oss elinstallatörer mycket höga, både högre säkerhetskrav och fler tekniker har adderats med åren" säger Janne Espeling. "För att leva upp till nya standards krävs det att vi kontinuerligt vidareutbildar oss och vår personal" fyller delagare Göran Björk i. Myrås El:s ambition har alltid varit att kombinera kompetens med en hög servicegrad. Det innebär bl.a. att företagskunderna kan välja att få jourservice. Inte minst viktigt idag då allt förväntas fungera utan avbrott. "Med över 60 års erfarenhet inom el och ett team med specialister står vi väl rustade att möta våra kunder och framtiden" tillägger Janne & Göran.

Specialist på golvvärme

Myrås El är har lång erfarenhet av golvvärmeinstallationer. Nu lämnar vi också 20 års garanti på värmegolv.
Läs mer...

Rotavdraget

Det s.k. Rotavdraget gör det förmånligt att investera i sitt boende. Avdraget gäller även på elinstallationer.
Läs mer...

EIO Eltest

Elfel kan utgöra en livsfara. Med EIO-testet får du en grundlig besiktning av din elanläggning.
Läs mer...