Myrås ElMyrås El

Myrås El - Specialister på el sedan 1947

Specialist på golvvärme

Golvvärme är en investering i bättre inneklimat.

Att upptäcka att golvvärmen inte fungerar som den ska är allt annat än angenämt.

I värsta fall kan det innebära mycket jobb och extra kostnader. Det bästa skyddet mot detta är att göra rätt från början. Vi på Myrås El är auktoriserade elektriker med lång erfarenhet av golvvärmeinstallationer. Vi är utbildade och certifierade enligt de senaste kraven för en fackmannamässigt utförd golvvärmeinstallation. En s.k. T2-Certified Pro certifiering.

Du får dessutom 20 års garanti på ThorinsThorins värmegolv i samband med vår installation.

Specialist på golvvärme

Myrås El är har lång erfarenhet av golvvärmeinstallationer. Nu lämnar vi också 20 års garanti på värmegolv.
Läs mer...

Rotavdraget

Det s.k. Rotavdraget gör det förmånligt att investera i sitt boende. Avdraget gäller även på elinstallationer.
Läs mer...

EIO Eltest

Elfel kan utgöra en livsfara. Med EIO-testet får du en grundlig besiktning av din elanläggning.
Läs mer...