Myrås ElMyrås El

Myrås El - Specialister på el sedan 1947

Kontakt

Tel: 033-248 104
Fax: 033-248 313
Mail: myrasel@telia.com

Myrås El
Dammkullevägen 6
507 32 Brämhult

Specialist på golvvärme

Myrås El är har lång erfarenhet av golvvärmeinstallationer. Nu lämnar vi också 20 års garanti på värmegolv.
Läs mer...

Rotavdraget

Det s.k. Rotavdraget gör det förmånligt att investera i sitt boende. Avdraget gäller även på elinstallationer.
Läs mer...

EIO Eltest

Elfel kan utgöra en livsfara. Med EIO-testet får du en grundlig besiktning av din elanläggning.
Läs mer...