Myrås ElMyrås El

Myrås El - Specialister på el sedan 1947

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall ha så lite mijöpåverkan som möjligt. Det innebär att vi prioriterar energisnåla alternativ. Vi väljer i största möjliga utsträckning produkter som innebär så lite negativ påverkan på miljön som möjligt.

Vi föreslår energieffektiva lösningar, material & produkter som är bra miljöval samt återvinningsbara.

Vi planerar vår verksamhet avseende transporter så att de sker på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Vår avfallshantering är källsorterad och genomtänkt för optimal återvinningsgrad.

Vi skall genom löpande utbildning och information se till att vår personal har goda kunskaper om miljö och miljöpåverkan.

Myrås el skall vara tydliga mot leverantörer med krav på material och produkter som är bra miljöval.

Specialist på golvvärme

Myrås El är har lång erfarenhet av golvvärmeinstallationer. Nu lämnar vi också 20 års garanti på värmegolv.
Läs mer...

Rotavdraget

Det s.k. Rotavdraget gör det förmånligt att investera i sitt boende. Avdraget gäller även på elinstallationer.
Läs mer...

EIO Eltest

Elfel kan utgöra en livsfara. Med EIO-testet får du en grundlig besiktning av din elanläggning.
Läs mer...